Historie společnosti

Společnost TOP EKOS s.r.o. vznikla v roce 1996 za účelem nákupu a prodeje zemědělských komodit a ekonomického poradenství v rámci skupiny společností: TOP HOP s ručením omezeným a akciová společnost PRVNÍ ŽATECKÁ. Po přehodnocení podnikatelských aktivit bylo rozhodnuto, že veškerá obchodní činnost související s obchodem chmele a agrárních produktů bude realizována výše jmenovanými společnostmi. Do roku 2009 společnost TOP EKOS nebyla aktivní na komoditním trhu.


Po prodeji akciové společnosti PRVNÍ ŽATECKÁ v druhé polovině roku 2009 došlo k výrazným změnám na obchodním trhu zemědělských komodit a jednatelé společnosti TOP EKOS se rozhodli obnovit obchodní činnost. V uplynulých letech se TOP EKOS vypracoval v předního českého exportéra na českém trhu.Top Hop První žatecká